• fullslide6
  Ediția a VII-a
  Concursul Național Școlar de Biologie ”George Emil Palade”
  aprilie - iunie 2023

  ANUNȚ IMPORTANT: Accesați aici pagina de anunțuri cu ultimele știri
 • fullslide6
  Concursul Național Școlar de Biologie ”George Emil Palade”
  mai - iunie 2023

  Concursul se găsește în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de M.E. - 2023
  categoria Concursuri școlare pe domenii/ discipline de studiu poziția 30
 • Ediția a VII-a
  Concursul Național de Biologie ”George Emil Palade”
  aprilie - iunie 2023

Regulament

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului școlar național de biologie ”George Emil PALADE”, aprobat cu nr. 39154/16.10.2019, valabil începând cu anul școlar 2019-2020

Mai mult...

Metodologie

Anexa 1 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Mai mult...

Concursul pe scurt

Ediția a VII-a aprilie-iunie 2023

Etapa locală

Aprilie 2023

Limite de încadrare a materiei la etapa locală

La etapa locală limitele de încadrare a materiei se stabilesc la nivel local.

Etapa județeană/ a municipiului București

6 mai 2023

Limite de încadrare a materiei la etapa județeană

Clasa a V-a - Alte medii de viață din țara noastră și din alte zone ale planetei (inclusiv)

Clasa a VI-a - Respirația (inclusiv)

Clasa a VII-a - Glandele endocrine (inclusiv)

Clasa a VIII-a - Evoluția omului (inclusiv)

Etapa națională

27 mai 2023

Limite de încadrare a materiei la etapa națională

Clasa a V-a - Grupe de viețuitoare (bacterii, protiste, ciuperci) (inclusiv)

Clasa a VI-a - Circulația (inclusiv)

Clasa a VII-a - Sistemul locomotor (inclusiv)

Clasa a VIII-a - Boli nutriționale (inclusiv)

Bine ați venit!

Concursul de biologie „George Emil Palade” se adresează elevilor din clasele a V-a şi a VI-a, fiind iniţiat în judeţul Prahova, încă din anul 2002. Concursul a apărut ca un „stimulent competiţional” pentru elevii din clasele de gimnaziu în vederea pregătirii lor pentru olimpiadele şcolare de biologie, naţionale şi internaţionale, iar denumirea concursului s-a dorit a fi un semn de prețuire pentru savantul american, de origine română, George Emil Palade. Iniţiativa organizării acestui concurs a aparţinut:

 • Inspectoratului Școlar al Județului Prahova, prin inspectorul şcolar de specialitate, prof. Gheorghe Drăguşoiu,
 • Asociaţiei Profesorilor de Biologie din județul Prahova „ECOTERRA”, prin președinte prof. Silvia Olteanu (inspector şcolar de specialitate în perioada 2011-2021),
 • Colegiului Naţional "Jean Monnet" Ploieşti, prin prof. Tanur Iuliana,
 • împreună cu profesorii de biologie prahoveni.

În perioada 2012-2014, concursul a fost înscris în Calendarul concursurilor interjudețene/ regionale școlare, fără finanțare M.E.N.

Începând cu anul școlar 2014-2015, concursul a fost înscris în Calendarul concursurilor naționale școlare, fără finanțare M.E.N., secțiunea 3. Concursuri școlare organizate în colaborare cu terți, poziția 15, prin implicarea deosebită a domnului Inspector General Traian ȘĂITAN, M.E.C.S.

În anii școlari 2019-2020 și 2020-2021, datorită condițiilor generate de pandemia de Covid 19, concursul nu s-a putut desfășura.

În 2021-2022, concursul a fost organizat de către Asocația Profesorilor de Biologie din județul Prahova „ECOTERRA” în parteneriat cu Editură Didactica Publishing House și inspectoratele școlare județene.

În 2022-2023, concursul este înscris în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E. - 2023, categoria Concursuri școlare pe domenii/ discipline de studiu, poziția 30, prin contribuția doamnei inspector ME, Daniela Călugăru.

Galerie photo

Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade”
Ediția a VII-a - aprilie-iunie 2023

Exersează

Pentru o bună pregătire, puteți accesa subiectele date în edițiile anterioare.

Mai mult...

Etapa județeană

Faza județeană se desfășoară într-o unitate de învățământ stabilită de inspectorul școlar de biologie din județ/municipiul București; subiectele vor fi elaborate de către Comisia Centrală a Concursului;

  Structura subiectului de concurs este următoarea:
 • 30 itemi cu alegere simplă – fiecare item valorează 1 punct – 30 puncte
 • 15 itemi cu alegere grupată – fiecare item valorează 2 puncte – 30 puncte
 • 10 probleme – fiecare problemă valorează 3 puncte – 30 puncte
 • se acordă 10 puncte din oficiu.

Mai mult...

Etapa națională

Faza națională se va desfășura on-line, într-o unitate de învățământ prevăzută cu calculatoare, conexiune la internet și supraveghere audio-video. Fiecare elev participant va rezolva la calculator subiectul propriu și, la sfârșit, îl va transmite pe adresa Comisiei Centrale, adresă comunicată ulterior.

Mai mult...