REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE”, CU FINANȚARE MEN, valabil începând cu anul școlar 2022-2023