PRECIZĂRI la Regulamentul de organizare și desfăşurare a Concursului Școlar Național de Biologie „GEORGE EMIL PALADE”, aprobat cu nr. 26157/06.02.2019, valabile pentru anul școlar 2018-2019

I. Graficul de desfășurare și limitele de încadrare a materiei pentru Concursul de Biologie ”G.E. Palade”

Nr. Crt.
Fazele concursului
Perioada
Limite de încadrare a materiei
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
1.
Locală
martie 2018
- se stabilește la nivel local
- se stabilește la nivel local
2.
Județeană/municipiul București
11 mai 2018
- medii de viață din alte zone ale planetei (inclusiv)
- respirația (inclusiv)
3.
Națională
8 iunie 2018
- grupe de viețuitoare – caractere generale (inclusiv)
- circulația (inclusiv)

II. Locul și modalitatea de desfășurare a concursului:

1. Etapa locală se desfășoară la nivelul unităților școlare din județ/municipiul București, cu subiecte proprii, în intervalul lunii martie.

2. Etapa județeană se desfășoară într-o unitate de învățământ stabilită de inspectorul școlar care coordonează disciplina biologie din județ/ municipiul București; subiectele vor fi elaborate de către Comisia Centrală a Concursului.

Structura subiectului de concurs este următoarea:
- 40 itemi cu alegere simplă – fiecare item valorează 1 punct – 40 puncte
- 10 itemi cu alegere grupată – fiecare item valorează 2 puncte – 20 puncte
- 10 probleme – fiecare problemă valorează 3 puncte – 30 puncte
- se acordă 10 puncte din oficiu.

3. Etapa națională se va desfășura on-line, într-o locație prevăzută cu calculatoare, conexiune la internet și supraveghere audio-video.
Fiecare elev participant va rezolva la calculator subiectul propriu și, la sfârșit, îl va transmite pe adresa Comisiei Centrale, adresă comunicată ulterior.

PROGRAMA DE CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ

CLASA A V-A

I. Laboratorul de biologie – metode și instrumente de investigare a mediului înconjurător
II.Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat (grădină/parc/livadă, pajiște, pădure, ape curgătoare/ ape stătătoare)
 • ecosistem (biotop, biocenoză)
 • factorii de mediu și variația lor
 • specii reprezentative: exemple, adaptările lor la mediul de viață
 • relații între viețuitoare: de hrănire (categorii trofice, lanțuri trofice); de reproducere; de apărare
 • importanța viețuitoarelor pentru natură și om
 • locul omului și impactul său asupra mediului: îngrijirea plantelor cultivate și a animalelor domestice și de companie, prevenirea unor infestări/infectări cu paraziți din mediul apropiat și a degradării mediului
III. Alte medii de viață din țara noastră (peștera, Delta Dunării - Rezervație a Biosferei, Marea Neagră) și din alte zone ale planetei
IV. Grupe de viețuitoare: bacterii, protiste, ciuperci, plante (mușchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale (spongieri, celenterate, viermi, moluște, artropode, pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) – caractere generale
LUCRĂRI PRACTICE
 • 1. Prezentarea microscopului optic, a lupei (componente, mod de utilizare), a altor instrumente de lucru în laboratorul de biologie și pe teren
 • 2. Studierea unor ecosisteme din apropierea școlii: înregistrarea unor factori abiotici (temperatură, precipitații, curenți de aer) și a unor factori biotici
 • 3. Observarea unor specii reprezentative de plante și animale din mediul de viață apropiat pentru evidențierea caracterelor generale și realizarea unor comparații (plante – animale, ciuperci – plante, vertebrate – nevertebrate, pești – amfibieni – reptile - păsări – mamifere)
 • 4. Realizarea de observații microscopice asupra unor organisme cu ajutorul preparatelor proaspete sau fixate (bacterii fixatoare de azot din nodozităţile leguminoaselor, protiste din ape dulci stagnante, mucegaiuri, alge)
 • 5. Realizarea unor observații de lungă durată pentru evidențierea influenței factorilor de mediu asupra creșterii și dezvoltării unor viețuitoare
Bibliografie:

Toate manualele de biologie pentru clasa a V-a aprobate de MEN, valabile în anul şcolar 2018-2019.

Lucrări practice de biologie pentru gimnaziu și liceu, Editura Didactica Publishing House, București, 2010

CLASA A VI-A

I. Funcțiile fundamentale ale viețuitoarelor
Organismul - un tot unitar
 • Organismul unei plante superioare (organe, țesuturi, celule)
 • Organismul unui mamifer și al omului (sisteme de organe, organe, țesuturi, celule)
Funcțiile de nutriție în lumea vie
Hrănirea
 • Fotosinteza, frunza - rolul cloroplastelor și al stomatelor, influența factorilor de mediu, importanța fotosintezei în natură
 • Sistemul digestiv și digestia la om
 • Adaptări ale digestiei și organelor digestive la diferite vertebrate în funcție de regimul de hrană (ierbivore, carnivore, omnivore – dentiție, stomac, intestin subțire); alte tipuri de hrănire în lumea vie: saprofită și parazită, plante carnivore
Respirația
 • Respirația - proces prin care se obține energie (respirația aerobă și anaerobă - fermentația)
 • Respirația la plante, frunza - rolul stomatelor în schimbul de gaze, influența factorilor externi și interni
 • Sistemul respirator și respirația la om
 • Respirația în medii de viață diferite (traheală - insecte, cutanată - amfibieni, branhială – pești, pulmonară - păsări)
Circulația
 • Absorbția și circulația sevei brute și a sevei elaborate, rădăcina și tulpina - rolul perișorilor absorbanți și al vaselor conducătoare, influența factorilor de mediu
 • Mediul intern, sângele – componente și rolul lor, importanța vaccinării, grupe sangvine
 • Sistemul circulator și circulația la om
 • Particularități ale circulației la vertebrate (inima și tipuri de circulație), animale temperatura sângelui variabilă/constantă
LUCRĂRI PRACTICE
 • 1. Observații asupra celulelor (de exemplu: la citrice, din epiderma de ceapă, din mucoasa bucală)
 • 2. Observații microscopice asupra țesuturilor vegetale și animale pe preparate fixe
 • 3. Experiențe simple de punere în evidenţă a rolului ţesuturilor (de exemplu: țesutul secretor din petalele de trandafir, din frunzele de mentă, din coaja de portocală; țesutul de depozitare - amidonul din tuberculul de cartof)
 • 4. Evidențierea procesului de fotosinteză (de exemplu: producerea de oxigen la o plantă acvatică, necesitatea prezenței CO2 pentru fotosinteză, producerea de amidon la o plantă terestră, extragerea pigmenților clorofilieni din frunze)
 • 5. Observarea influenței factorilor de mediu asupra fotosintezei (lumina, temperatura)
 • 6. Evidențierea acțiunii unor sucuri digestive (de exemplu: saliva, bila)
 • 7. Evidențierea respirației aerobe la plante (de exemplu: după consumul de oxigen și după dioxidul de carbon eliminat, determinarea consumului de substanțe organice)
 • 8. Evidențierea respirației anaerobe (fermentația alcoolică – drojdia de bere; fermentația lactică - acrirea laptelui)
 • 9. Măsurarea frecvenței respiratorii în condiții de repaus și de efort, a perimetrului toracic în inspirație și în expirație
 • 10. Punerea în evidență a vaporilor de apă din aerul expirat
 • 11.Simularea rolului lichidului pleural în mișcările respiratorii
 • 12.Evidențierea rolului perișorilor absorbanți în absorbția apei
 • 13.Evidențierea circulației sevei brute prin plantă (de exemplu: ramură de plop sau tei în apă cu albastru de metilen, ghiocei/ narcise în cerneală sau alți coloranți)
 • 14.Observarea influenței temperaturii asupra absorbției și a circulației sevelor
 • 15.Măsurarea pulsului și a tensiunii arteriale în condiții de repaus și de efort
 • 16. Disecția inimii de mamifer
Bibliografie:

Toate manualele de biologie pentru clasa a VI-a aprobate de MEN, valabile în anul şcolar 2018-2019.

Lucrări practice de biologie pentru gimnaziu și liceu, Editura Didactica Publishing House, București, 2010

DIRECTOR GENERAL,

MIhaela Tania IRIMIA

INSPECTOR,

Traian ȘĂITAN